Nasi autorzy

Jestem adwokatem od 2009 r. Członkiem Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Wcześniej, absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego – Wydziału...

Członek Szczecińskiej Izby Adwokackiej.  Ukończyłam w 2009 r. studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji...

Urszula Kuć

adwokat

Adwokat Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydziału Prawa. Odbyła aplikacje adwokacką pod Patronatem adwokata...

więcej

Tagi

adwokatura nowelizacja obrona w sprawie karnej postępowanie cywilne eksces intensywny odszkodowania zobowiązania adwokat szczecin darowizna prawo cywilne sprawa karna zabójstwo małżonkowie rozwód 148 KK alimenty Odszkodowanie szkody łowieckie kodeks karny Taktyka obrony Odpowiedzialność karna adwokata http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/34577/007.pdf postępowanie egzekucyjne prawo ochrony konkurencji i konsumenta prawo karne uniewinnienie adwokata egzekucja prezes UOKiK pomocnictwo doręczenie zastępcze kontrola administracyjna kodeks postępowania karnego rozdzielność majątkowa klauzule abuzywne adow przymusowy ustrój majątkowy domniemanie dotarcia do rąk adresata niedozwolone postanowienia umowne odpowiedzialność odszkodowawcza umowa zawarta na odległość przywrócenie terminu konsument refundacja leków umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa przesyłki w postępowaniu cywilnym przedsiębiorca odpowiedzialność lekarzy prawo odstąpienia dorosły domownik zarząd majątkiem wspólnym małżonków NFZ prawa konsumenta macocha małżeństwo umowa z NFZ obrona konieczna pasierb pozbawienie zarządu Szczecin: brutalne aresztowanie za nagrywanie policjantów ojczym gwarancja areszt szczecin spółka cywilna świadczenia alimentacyjne tumielewicz rękojmia adwokat Krzysztof Tumielewicz wykroczenie wady rzeczy sprzedanej oszustwo wystąpienie ze spółki cywilnej stłuczka kancelaria umowa sprzedaży adwokat Krzysztof Tumieleiwcz odpowiedzialność wspólników parking uprawnienia kupującego roszczenia matki dziecka pozamałżeńskiego prawo pracy art. 86 kodeksu wykroczeń reklamacja dziecko spoza małżeństwa postępowanie mediacyjne odwołanie darowizny skazanie be rozprawy odwołanie od wypowiedzenia mediacja 23a kpk rażąca niewdzięczność konsensualne zakończenie procesu karnego władza rodzicielska odpowiedzialność solidarna podział majątku wniosek o skazanie a nieumyślne spowodowanie śmierci pozbawienie władzy rodzicielskiej Przepadek użytkowanie zwykłe potrzeby rodziny konfiskata wysokie odszkodowanie ograniczone prawo rzeczowe postępowanie karne zabezpieczenie alimentów tymczasowy areszt prawo rzeczowe procedura karna wniosek o udzielenie zabezpieczenia nieumyślne spowodowanie śmierci konkubinat zmiany w KPK zgłoszenie darowizny areszt rozliczenie konkubinatu odpowiedzialność zwolnienie z podatku 155 KK rozliczenia majątkowe po ustaniu konkubinatu majątek wspólny podatki bezpodstawne wzbogacenie zasady odpowiedzialności tymczasowe aresztowanie zadośćuczynienie ochrona własności wyrok zaoczny środki zapobiegawcze ubezpieczenie OC renta sprzeciw od wyroku zaocznego zażalenie na tymczasowe aresztowanie postępowanie nakazowe kodeks cywilny niestawiennictwo na pierwszej rozprawie uniewinnienie postępowanie upominawcze wysokość renty rygor natychmiastowej wykonalności kodeks karny skarbowy nakaz zapłaty skarga na czynności komornika

Najważniejsze zmiany w procedurze karnej

autor Sandra Wylegała, 30 marca 2017

Najważniejsze zmiany w procedurze karnej

Nowelizacja, która weszła w życie z dniem 15 kwietnia 2016 r., wprowadziła szereg zmian w procedurze karnej, w tym przywróciła poprzedni model procesu z aktywną rolą sądu i nadrzędną rolą zasady prawdy materialnej.

Wśród najważniejszych zmian, należy wskazać:

  1. zlikwidowanie instytucji tzw. umorzenia restytucyjnego z art. 59a KK, tj. umarzania postępowania na wniosek pokrzywdzonego wskutek pojednania się i naprawienia szkody przez sprawcę,
  2. zmianę celu postępowania karnego - obecnie postępowanie należy prowadzić tak, aby osoba niewinna nie ponosiła odpowiedzialności za czyn, którego nie popełniła,
  3. przywrócenie starego brzmienia zasady in dubio pro reo (art. 5 KPK:Oskarżonego uważa się za niewinnego, dopóki wina jego nie zostanie udowodniona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem. Natomiast nie dające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść oskarżonego.”),
  4.  zlikwidowanie instytucji doręczania wyroku z urzędu w razie nieobecności oskarżonego na rozprawie – termin do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku wynosi 7 dni od ogłoszenia (przy czym należy pamiętać o wyjątkach, takich jak np. wyrok nakazowy),
  5. zlikwidowanie organizacji akt sprawy wprowadzonej reformą z 1 lipca 2015 r., co oznacza, że wróciły jednolite akta wraz z załącznikami,
  6. wprowadzenie zmiany w przesłance stosowania tymczasowego aresztowania z powodu grożącej wysokiej kary – obecnie można ją stosować, gdy czyn stanowi zbrodnię lub przestępstwo zagrożone karą powyżej 8 lat pozbawienia wolności lub gdy sąd I instancji skazał oskarżonego na karę nie niższą niż 3 lata pozbawienia wolności,
  7. wprowadzenie utrudnień w dostępie obrońcy i oskarżonego do akt sprawy - nie udostępnia się im akt świadka, co do którego prokurator uzna, że zachodzi obawa niebezpieczeństwa dla życia, zdrowia lub wolności (dotyczy to także osób im najbliższych),
  8. wprowadzenie nowej instytucji odwoławczej, tzw. skargi na wyrok sądu odwoławczego uchylającego wyrok sądu pierwszej instancji. Powyższy środek odwoławczy wnosi się do Sądu Najwyższego w terminie 7 dni od daty doręczenia wyroku z uzasadnieniem. Wniesienie skargi powoduje wstrzymanie wykonania zaskarżonego wyroku. Sąd Najwyższy rozpoznaje skargę na posiedzeniu bez udziału stron. Sąd Najwyższy albo oddala skargę postanowieniem, albo wyrokiem uchyla zaskarżony wyrok w całości lub w części i przekazuje sprawę właściwemu sądowi odwoławczemu do ponownego rozpoznania.

Dodatkowo, nowelizacja:

- zmieniała zakres i dopuszczalność podsłuchu oraz zakres i dopuszczalność legalizacji czynności z zakresu kontroli operacyjnej dopuszczając objęcie zakresem tych czynności także inne czyny niż stanowiące pierwotne źródło działań (podsłuchu) w razie ich ujawnienia w toku czynności (art. 168b KPK),

- umożliwiała wydanie listu gończego również za pomocą Internetu,

- zmniejszyła kary porządkowe za niestawiennictwo świadka (z 10.000 do 3.000 zł),

-wprowadziła możliwość aresztowania świadka na okres do 30 dni za niestawiennictwo na wezwanie,

- wprowadziła regułę, iż postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym z chwilą wydania stanowi tytuł wykonawczy,

- przedłużyła możliwość złożenia kasacji na niekorzyść oskarżonego oraz wznowienia postępowania umorzonego w sprawie, w której postawiono zarzuty z półrocznego terminu do roku,

- przywróciła kontrolę merytoryczną aktu oskarżenia (możliwość zwrotu aktu oskarżenia celem uzupełnienia istotnych braków postępowania – art. 344a § 1 KPK) oraz  możliwość zakreślenia przez sąd oskarżycielowi terminu do usunięcia istotnych braków postępowania przygotowawczego ujawnionych w toku rozprawy,

- zawężyła zakres spraw, w których oskarżony może skorzystać z wniosku o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzania rozprawy – zgodnie bowiem z art. 338a KPK: „Oskarżony, któremu zarzucano przestępstwo zagrożone karą nieprzekraczającą 15 lat pozbawienia wolności, może przed doręczeniem mu zawiadomienia o terminie rozprawy złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego, orzeczenie przepadku lub środka kompensacyjnego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego.”

- zmieniła kwestię obowiązku udziału oskarżyciela publicznego na rozprawach dotyczących spraw, w których prowadzono dochodzenie - niestawiennictwo oskarżyciela publicznego na rozprawie nie tamuje jej toku,

- wprowadziła nową przesłankę wyłączenia sędziego od udziału w sprawie (art. 351 KPK) oraz nową bezwzględną przesłankę odwoławczą określoną w art. 439 § 1 pkt. 1a („w wydaniu orzeczenia brał udział sędzia lub sędziowie wyznaczeni z pominięciem sposobu wskazanego w art. 351 KPK, co do których nie uwzględniono wniosku o wyłączenie złożonego zgodnie z art. 40a”).

- ograniczyła odpowiedzialność Skarbu Państwa za działania organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości eliminując odpowiedzialność za niesłuszne stosowanie środków przymusu.

 

Komentarze (12):

956997
2 sierpnia 2017, 07:13 | odpowiedz

snoring devices that work snore stop spray
surgery to stop snoring - https://forums.boxne.com/showthread.php?tid=70856&pid=110580#pid110580
sleep apnea treatment - http://upek.com.pl/showthread.php?p=2741351#post2741351
http://nikita.weareflo.com/simpleforum/index.php?topic=1341593.new#new
http://devchata.info/viewtopic.php?f=19&t=165945
http://adrianomassi.com/viewtopic.php?f=13&t=511391
http://forum-r-cycling.com/viewtopic.php?f=5&t=187935
http://forum.xianut.com/viewtopic.php?p=878#878

how to make my husband stop snoring - http://www.audiobr.com.br/forum/viewtopic.php?f=9&t=128636
snore and sleep center - http://paddleforums.com/viewtopic.php?f=24&t=7487

472934
3 sierpnia 2017, 11:44 | odpowiedz

toprh15m0w
3 month payday loans
payday loans online no credit check
<a href="http://paydayloans2017.com"> payday loans online</a>
[url=http://paydayloans2017.com]payday loans direct lenders only[/url]
payday loan lenders

289142
10 sierpnia 2017, 10:45 | odpowiedz

Ordering Vernee Mars Pro 4G Phablet 179.99$, sku#216299102 - Cell phones
sku0712ck.
http://forum.embedded-linux.pl/viewtopic.php?f=13&t=28283
http://phorum.flybyware.com/viewtopic.php?f=8&t=3529
http://forum.embedded-linux.pl/viewtopic.php?f=21&t=28284
http://forum.embedded-linux.pl/viewtopic.php?f=21&t=28287
http://forum.embedded-linux.pl/viewtopic.php?f=14&t=28280

[url=http://forum.embedded-linux.pl/viewtopic.php?f=13&t=28283]Buying Vernee Mars Pro 4G Phablet 179.99$, sku#216299102 - Cell phones[/url]
Order Vernee Mars Pro 4G Phablet 179.99$, sku#216299102 - Cell phones

472918
5 września 2017, 01:56 | odpowiedz

cialis stamina

cialis without a doctor prescription

does cialis increase cholesterol

[url=http://cialisxrm.com/]buy cialis online[/url]

394544
20 września 2017, 13:58 | odpowiedz

online prescription drugs
canadian drugs
canadian drugs without prescription
[url=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?metformina-850-mg]metformina 850 mg[/url]
canadian pharmacy no prescription needed
cialis medication

563861
21 września 2017, 10:35 | odpowiedz

canada drug pharmacy
canadian online pharmacies
buy prescription drugs online
[url=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?metoprolol-succ-er-50-mg]metoprolol succ er 50 mg[/url]
canadian pharmacy reviews
prednisolone 20mg mylan

817815
21 września 2017, 16:46 | odpowiedz

pharmacies near me
canadian pharmacy
pharmacies near me
[url=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?doxycycline-dosage]doxycycline dosage[/url]
online pharmacy no prescription
kamagra 100

798365
22 września 2017, 00:33 | odpowiedz

online pharmacy no prescription
canadian pharmacies shipping to usa
best online international pharmacies
[url=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?xanax-side-effects-in-elderly]xanax side effects in elderly[/url]
canadian pharma companies
cheapest viagra

341519
22 września 2017, 08:49 | odpowiedz

canada drugs online
canadian pharmacy
international pharmacy
[url=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?sophia-viagra]sophia viagra[/url]
walgreens pharmacy
side effects of propranolol

522653
26 września 2017, 06:05 | odpowiedz

??? ?????? ?????? ? ?? ????????? ? ??

???? ???? ????? ???????? ?????????????? ????????? ?????? ?????, ????????? ???????? ??? ???????????? ? ?????? ?? ?????, ????? ??? ?????? ??? ???-????? ????????? ???????????? ? ?????????: ?????? ??? ???? ????????. ? ??????? ??????????? ????? ??????? ???????? ??????, ??????? ????? ???????? ???????? ??????? ????? ?? ??????? ??????? ???, ?? ?????? ????? ??? ???? ???????? ????????? ?????? ????.

???? ???? ? ?????? ????????? ??????? ?? ?????? ?????? ?? ???? http://via-sexgra.ru/cialis-kupit-moskva ?????.

??? ??? ????????? ??????? ?? ???? ???????? ?????????? [url=http://via-sexgra.ru/cialis-kupit-moskva]???????? ?????? ?????? ???????????[/url] , ??? ??????? ??? ????????? ? ??? ? ?????? ??? ??????????? ????? ???????????? ????????????.

? ??????? ?? ??????? ?????, ? ????????? ?????? ???????? ??? ????????? ????????? ?? ?????? ????? ? ???????????? ??????? ? ????? ??????? ???????, ??????? ???????????? ?????? ?????????????????? ??????.

??? ???????????? ???????? ???????????? ?? ????????? ??????????? ???????? ? ?????????????? ????? ??????????????? ???????????.

?????? ????????? ?????????? ??????????????? ??????????? ???????? ??????? ???????????, ??? ? ?????? ? ??????? ???????.

738753
13 października 2017, 15:51 | odpowiedz

[url=][/url]. Zofran And Kytril Drug Rogaine Emedicine Generic Clomid 13 Feb 2014. Risk-free and service service service service that generic macrobid dosage medication. Tired of genuine pills safely and even when a price of. Buy Prozac Online Overnight Uk . Simvastatin And Weight Loss Tylenol Florida . Prostatitis Ciprofloxacin 500 Mg Properties For Albuterol Sulfate Vytorin And Fatty Liver Correct Dosage Of Amoxicillin Acyclovir Dosage Herpes Encephalitis Latex Allergy Latex Allergies Risk Treatment
[url=http://medicineandhealthukm.com/author/buy-naltrexone-buy-cheapest-drugs-online-naltrexone-same-day]Order Naltrexone Express Courier Delivery[/url] [url=http://medicineandhealthukm.com/author/buy-cheap-lotrisone-trusted-online-drug-supplier-lotrisone-no-prescription-fedex]http://medicineandhealthukm.com/author/buy-cheap-lotrisone-trusted-online-drug-supplier-lotrisone-no-prescription-fedex[/url] [url=https://www.sacseguridad.com/index.php/forum/suggestion-box/136843-buy-tadalafil-online-pharmacy-overnight-where-to-buy-tadalafil]https://www.sacseguridad.com/index.php/forum/suggestion-box/136843-buy-tadalafil-online-pharmacy-overnight-where-to-buy-tadalafil[/url] [url=https://www.mobiledoctors.nl/forums/topic/buy-shigru-low-prices-cheap-canadian-shigru]https://www.mobiledoctors.nl/forums/topic/buy-shigru-low-prices-cheap-canadian-shigru/[/url] [url=http://www.hospiceofthegoodshepherd.com/forums/topic/buy-diamox-online-express-courier-top-online-pharmacy-diamox]http://www.hospiceofthegoodshepherd.com/forums/topic/buy-diamox-online-express-courier-top-online-pharmacy-diamox/[/url] Amlodipine Discount Card Propranolol Axio Labs Drug Interaction Naproxen And Methylprednisolone [url=http://www.ucao-uut.tg/en/node/193632]Buy Colchicine Online FedEx[/url] [url=http://www.alobrasil.com/es/node/990934]Buy Generic Seroquel All CreditCard Accepted, Order Seroquel without prescription,[/url] [url=http://fazifitness.com/forums/topic/buy-alphagan-saturday-delivery-fedex-buy-alphagan-from-canada]Buy Alphagan Europe No Prescription[/url] [url=http://medicineandhealthukm.com/author/buy-chantix-get-order-fast-buy-overnight-chantix]http://medicineandhealthukm.com/author/buy-chantix-get-order-fast-buy-overnight-chantix[/url] [url=http://www.en.pqfitness.com/topic/buy-didronel-online-no-rx-best-online-pharmacy-for-didronel]Buy Didronel Online No Rx, Best Online Pharmacy For Didronel[/url] Viagra Training Of Drug Webkinz Synthroid

248966
17 października 2017, 01:01 | odpowiedz


????? ????????? ?????????? ?????? ??????? ???????? ? ???????? ? ??????? ???????? ?????????? ???????? ?????????? ???????, ?? ????????? ???????? ????? ?????????? ??????? ? ????????? ????????? ? ??????? ??????. ?????? ???? ?? ???? ? ???????????? ???????? ? ??????????? ??????????? ???????, ?? ?? ???????? ??????? ???????? ???????? ???????? ????. ???? ?? ????????? ? ?????????, ???????? ????????? ??????????? ????????? ??????:

?????? ? ??? ???????? ???????????????? ?????? ?????????????? ????????? ??? ???????? ???????? ?? ?????????? ?????. ????????? ????????? ???????? ? ????? [url=http://via-sexgra.ru/shpanskaya-mushka]???????? ????? ?????? ??????[/url] ?? ????? ??????????????? ????????? ?? ?????? ?? ???????? via-sexgra.ru

???????????? ? ?????????? ????????? ?????? ????? ??? ??, ??? ? ???????????? ??????.

????????, ??? ????? ?????? ???? ???? ??????????? ????????? ?????????? ? ??????? ????????? ?? ????????. ???????? ??????????? ?????????? ?????? ???? ????? ???????, ??????? ????????? ?? ???????? ??????? ???????, ??? ???? ?????? ??????????? ?? ?????? ???????. ???????? ???????, ?? ??????????? ????????? ???????, ???????? ??? ???? ??????????? ??????? ?????? ???????????? ??????.

???????? ????? ? ???? ????? ????????? ????????? ???????????? ?? ??????? ? ??????? ?????????, ??????? ???????? ? ???????? ? ????????. ??????????????? ???????? ????????? ???????? ????? ???????? ??????? ???????, ?? ????? ?? ? ??????? ?????? ??? ???? ?????????. ??? ????????? ? ?????? ????????? ?? ?????? ?????? ?????? ????? ???????? ? ???????? ???????? ??????. ??????? ????? ?? ??? ????????? ?????????, ?????? ???????? ????????? ????? ????? ????????????? ????????.