Nasi autorzy

Jestem adwokatem od 2009 r. Członkiem Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Wcześniej, absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego – Wydziału...

Członek Szczecińskiej Izby Adwokackiej.  Ukończyłam w 2009 r. studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji...

Urszula Kuć

adwokat

Adwokat Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydziału Prawa. Odbyła aplikacje adwokacką pod Patronatem adwokata...

więcej

Tagi

adwokatura nowelizacja Odszkodowanie obrona w sprawie karnej postępowanie cywilne eksces intensywny odszkodowania zobowiązania adwokat szczecin darowizna prawo cywilne sprawa karna zabójstwo 148 KK małżonkowie rozwód alimenty tymczasowy areszt prawo rzeczowe postępowanie karne zabezpieczenie alimentów nieumyślne spowodowanie śmierci konkubinat procedura karna wniosek o udzielenie zabezpieczenia areszt rozliczenie konkubinatu zmiany w KPK zgłoszenie darowizny 155 KK rozliczenia majątkowe po ustaniu konkubinatu odpowiedzialność zwolnienie z podatku bezpodstawne wzbogacenie majątek wspólny podatki zadośćuczynienie ochrona własności zasady odpowiedzialności tymczasowe aresztowanie ubezpieczenie OC renta wyrok zaoczny środki zapobiegawcze postępowanie nakazowe kodeks cywilny sprzeciw od wyroku zaocznego zażalenie na tymczasowe aresztowanie postępowanie upominawcze wysokość renty niestawiennictwo na pierwszej rozprawie uniewinnienie nakaz zapłaty skarga na czynności komornika rygor natychmiastowej wykonalności kodeks karny skarbowy Taktyka obrony Odpowiedzialność karna adwokata http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/34577/007.pdf postępowanie egzekucyjne szkody łowieckie kodeks karny uniewinnienie adwokata egzekucja prawo ochrony konkurencji i konsumenta prawo karne pomocnictwo doręczenie zastępcze prezes UOKiK rozdzielność majątkowa kontrola administracyjna kodeks postępowania karnego przymusowy ustrój majątkowy domniemanie dotarcia do rąk adresata klauzule abuzywne adow umowa zawarta na odległość przywrócenie terminu niedozwolone postanowienia umowne odpowiedzialność odszkodowawcza umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa przesyłki w postępowaniu cywilnym konsument refundacja leków prawo odstąpienia dorosły domownik przedsiębiorca odpowiedzialność lekarzy prawa konsumenta macocha zarząd majątkiem wspólnym małżonków NFZ obrona konieczna pasierb małżeństwo umowa z NFZ ojczym pozbawienie zarządu Szczecin: brutalne aresztowanie za nagrywanie policjantów spółka cywilna świadczenia alimentacyjne gwarancja areszt szczecin wykroczenie tumielewicz rękojmia adwokat Krzysztof Tumielewicz oszustwo wystąpienie ze spółki cywilnej stłuczka wady rzeczy sprzedanej adwokat Krzysztof Tumieleiwcz odpowiedzialność wspólników parking kancelaria umowa sprzedaży roszczenia matki dziecka pozamałżeńskiego prawo pracy art. 86 kodeksu wykroczeń uprawnienia kupującego dziecko spoza małżeństwa postępowanie mediacyjne reklamacja odwołanie od wypowiedzenia mediacja odwołanie darowizny skazanie be rozprawy władza rodzicielska 23a kpk rażąca niewdzięczność konsensualne zakończenie procesu karnego a nieumyślne spowodowanie śmierci pozbawienie władzy rodzicielskiej odpowiedzialność solidarna podział majątku wniosek o skazanie użytkowanie Przepadek wysokie odszkodowanie ograniczone prawo rzeczowe zwykłe potrzeby rodziny konfiskata

Skazanie bez rozprawy - art. 335 KPK

autor Sandra Wylegała, 28 kwietnia 2017

Skazanie bez rozprawy

Skazanie bez rozprawy, uregulowane w art. 335 KPK, stanowi jedną z najbardziej klasycznych form konsensualnego zakończenia procesu karnego. Instytucja ta znajduje zastosowanie przy spełnieniu określonych przesłanek i polega na ustaleniu podejrzanego z prokuratorem  (w postępowaniu przygotowawczym) rozmiaru przyszłej kary, o orzeczenie której prokurator zwraci się do sądu we wniosku o skazanie bez rozprawy.

Zgodnie z przepisem, jeżeli:

  1. oskarżony przyznaje się do winy,
  2. w świetle jego wyjaśnień okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości,
  3. postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte

można zaniechać przeprowadzenia dalszych czynności, a prokurator zamiast z aktem oskarżenia, występuje do sądu z wnioskiem o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar lub innych środków przewidzianych za zarzucany mu występek, uwzględniających również prawnie chronione interesy pokrzywdzonego. Uzgodnienie może obejmować także wydanie określonego rozstrzygnięcia w przedmiocie poniesienia kosztów procesu.

W przypadku gdy zachodzi potrzeba oceny wiarygodności złożonych wyjaśnień, czynności dowodowych dokonuje się jedynie w niezbędnym do tego zakresie. W każdym jednak wypadku, jeżeli jest to konieczne dla zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa przed ich utratą, zniekształceniem lub zniszczeniem, należy przeprowadzić w niezbędnym zakresie czynności procesowe, a zwłaszcza dokonać oględzin, w razie potrzeby z udziałem biegłego, przeszukania lub czynności wymienionych w art. 74 § 2 pkt 1 w stosunku do osoby podejrzanej, a także przedsięwziąć wobec niej inne niezbędne czynności, nie wyłączając pobrania krwi, włosów i wydzielin organizmu.

Do wniosku o skazanie bez rozprawy stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące aktu oskarżenia zawarte w rozdziale 40, z wyjątkiem art. 344a. Wobec tego, w przypadku gdy wniosek nie odpowiada warunkom formalnym, prezes sądu zwraca go oskarżycielowi w celu usunięcia braków w terminie 7 dni.

Należy zaznaczyć, że ustawa nie wymaga przyznania się podejrzanego do winy, aby zastosować instytucję określoną w art. 335 KPK. Sam fakt uzgodnienia z podejrzanym kary również nie może być oceniony w kategoriach przyznania się do winy. Zgoda na określony wniosek musi być wyrażona osobiście przez podejrzanego. Obrońca może uczestniczyć w porozumieniu z prokuratorem, ale nie może zastąpić podejrzanego w osobistym wyrażeniu zgody.

Wyrażenie zgody przez oskarżonego na skazanie nie zwalnia sądu, a wcześniej prokuratora od obowiązku zbadania, czy oskarżony jest rzeczywiście winny popełnienia zarzucanego mu przestępstwa (SN III KKN 372/99).

Wniosek, o którym mowa w § 1, powinien zawierać dane wskazane w art. 332 § 1. Uzasadnienie wniosku ogranicza się do wskazania dowodów świadczących o tym, że okoliczności popełnienia czynu i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości oraz że cele postępowania zostaną osiągnięte bez przeprowadzenia rozprawy. Stronom, obrońcom i pełnomocnikom przysługuje prawo do przejrzenia akt sprawy, o czym należy ich pouczyć.

W wypadku gdy sąd, nie uwzględniając wniosku, o którym mowa w § 1, zwrócił sprawę prokuratorowi, ponowne wystąpienie z takim wnioskiem jest możliwe, jeżeli zwrot nastąpił z przyczyn wskazanych w art. 343 § 1, 2 lub 3. Zwrot sprawy nie stoi też na przeszkodzie wystąpieniu następnie z wnioskiem, o którym mowa w § 2.

Sąd może uzależnić uwzględnienie wniosku, o którym mowa w art. 335, od naprawienia szkody w całości albo w części lub od zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.Uwzględnienie wniosku jest możliwe tylko wówczas, jeżeli nie sprzeciwi się temu pokrzywdzony, należycie powiadomiony o terminie posiedzenia.

Sąd może uzależnić uwzględnienie wniosku od dokonania w nim przez prokuratora wskazanej przez siebie zmiany, zaakceptowanej przez oskarżonego. Postępowania dowodowego nie prowadzi się. Prokurator, oskarżony i pokrzywdzony mają prawo wziąć udział w posiedzeniu (udział tych podmiotów jest obowiązkowy, jeżeli prezes sądu lub sąd tak zarządzi). Zawiadamiając pokrzywdzonego o posiedzeniu poucza się go o możliwości zakończenia postępowania bez przeprowadzenia rozprawy oraz wcześniejszego złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 54 § 1.

Sąd, uwzględniając wniosek, skazuje oskarżonego wyrokiem. Jeżeli sąd uzna, że nie zachodzą podstawy do uwzględnienia wniosku, o którym mowa w art. 335 § 1, zwraca sprawę prokuratorowi. W razie nieuwzględnienia wniosku wskazanego w art. 335 § 2 sprawa podlega rozpoznaniu na zasadach ogólnych, a prokurator, w terminie 7 dni od dnia posiedzenia, dokonuje czynności określonych w art. 333 § 1 i 2.

Art. 335 § 2 KPK obecnie przewiduje również możliwość dołączenia przez prokuratora do aktu oskarżenia wniosku o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar lub innych środków przewidzianych za zarzucany mu występek, uwzględniających też prawnie chronione interesy pokrzywdzonego, jeżeli:

  1. okoliczności popełnienia przestępstwa i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości,
  2. oświadczenia dowodowe złożone przez oskarżonego nie są sprzeczne z dokonanymi ustaleniami,
  3. a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte.

Komentowany przepis przewiduje więc dwa tryby skazania oskarzonego bez przeprowadzenia rozprawy. 

 

 

 

 

Komentarze (16):

737197
3 sierpnia 2017, 00:23 | odpowiedz

does sleep number bed help snoring natural remedies to stop snoring
snore stopper wristband - http://gfxfaction.com/forums/viewtopic.php?f=2&t=17668
how to stop snoring loud - http://feelgoodfarminc.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=27207
http://www.arkraiders.com/showthread.php?tid=24846
http://isisadventure.co.uk/forum/viewtopic.php?f=57&t=31778
http://forum.cdkb.ru/index.php?topic=1973.new#new

http://forum.i2dom.ru/viewtopic.php?f=22&t=17919
http://behindthescores.com/viewtopic.php?f=6&t=283975&p=434246#p434246
http://kawasaki-kx.de/forum/viewtopic.php?f=8&t=10917&p=18711#p18711

what is the best anti snoring device - http://forum.ironsquad.pl/subdomains/forum/viewtopic.php?f=38&t=500754
serious sleep apnea - http://decansaigon.com.vn/threads/cpap-alternatives-surgeries-for-snoring.271167/

631576
3 sierpnia 2017, 09:02 | odpowiedz

topuu72y4i
how do payday loans work
online payday loans no credit check
<a href="http://cashadvances2017.com"> online payday loan</a>
[url=http://paydayloansonline2017.com]payday loans with no bank account[/url]
direct payday loan lenders

437123
11 sierpnia 2017, 12:24 | odpowiedz

Buy Ulefone Power 2 4G Phablet 158.99$, sku#210244901 - Cell phones
sku0712ck.
http://forum.socialtools.ru/viewtopic.php?f=7&t=8867
http://forum.socialtools.ru/viewtopic.php?f=49&t=8877
http://forum.socialtools.ru/viewtopic.php?f=48&t=8876
http://forum.socialtools.ru/viewtopic.php?f=51&t=8878
http://forum.socialtools.ru/viewtopic.php?f=52&t=8879

[url=http://forum.socialtools.ru/viewtopic.php?f=7&t=8867]Buy Ulefone Power 2 4G Phablet 158.99$, sku#210244901 - Cell phones[/url]
http://nisabt.pw/buy_kamagra_oral_jelly.html
Buy Ulefone Power 2 4G Phablet 158.99$, sku#210244901 - Cell phones

223766
15 sierpnia 2017, 10:39 | odpowiedz

[url=http://20mg-cheapesttadalafil.com/]20mg-cheapesttadalafil.com.ankor[/url] 20mg-cheapesttadalafil.com.ankor http://20mg-cheapesttadalafil.com/

759252
15 sierpnia 2017, 10:46 | odpowiedz

[url=http://20mg-cheapesttadalafil.com/]20mg-cheapesttadalafil.com.ankor[/url] 20mg-cheapesttadalafil.com.ankor http://20mg-cheapesttadalafil.com/

779945
15 sierpnia 2017, 10:51 | odpowiedz

[url=http://20mg-cheapesttadalafil.com/]20mg-cheapesttadalafil.com.ankor[/url] 20mg-cheapesttadalafil.com.ankor http://20mg-cheapesttadalafil.com/

897798
15 sierpnia 2017, 10:58 | odpowiedz

[url=http://20mg-cheapesttadalafil.com/]20mg-cheapesttadalafil.com.ankor[/url] 20mg-cheapesttadalafil.com.ankor http://20mg-cheapesttadalafil.com/

Daria
29 sierpnia 2017, 12:26 | odpowiedz

polecam jeszcze niejako dodatkowwo tekst (tylko nie wiem czy nadal aktualny): http://www.eporady24.pl/wniosek_prokuratora_o_skazanie_bez_rozprawy,artykuly,6,64,557.html przydaje nam się ten przepis w pracy z podopiecznymi w świetlicy dla trudnej (starszej) młodzieży. czasami jak się zamyka drzwi warto uchylić okno :)

267659
8 września 2017, 06:01 | odpowiedz

differences viagra levitra cialis

cialis 10 mg tadalafil filmtabletten


cialis 5 mg costo in farmacia italiana

[url=http://cialisxrm.com/]cialis coupon[/url]

685116
20 września 2017, 12:03 | odpowiedz

overseas pharmacy forum
canadian pharmacies shipping to usa
price prescription drugs
[url=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?inderal-la]inderal la[/url]
canadian family pharmacy
cialis coupons

218855
20 września 2017, 19:59 | odpowiedz

[url=https://www.viagrapascherfr.com/]Show more!..[/url]

251431
21 września 2017, 05:24 | odpowiedz

canadian prescription drugstore
canadian drugs
canada pharmacy online
[url=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?side-effects-of-ciprofloxacin]side effects of ciprofloxacin[/url]
pharmacies in canada
valtrex dosing

666564
21 września 2017, 10:00 | odpowiedz

pharmacy without dr prescriptions
canadian online pharmacies
discount pharmaceuticals
[url=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?what-is-viagra]what is viagra[/url]
drugs from canada
lorazepam vs xanax for anxiety

553353
21 września 2017, 16:05 | odpowiedz

mexican online pharmacies
canadian online pharmacies
canadian drugstore
[url=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?prednisone-withdrawal-after-5-days]prednisone withdrawal after 5 days[/url]
canadian drugs
sildenafil 50 mg

439278
21 września 2017, 23:48 | odpowiedz

online canadian pharmacy
canadian pharmacy
pharmacy drug store
[url=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?sertralina-bula]sertralina bula[/url]
canadadrugs.com pharmacy
metoprolol tartrate to succinate conversion

554325
22 września 2017, 09:23 | odpowiedz

walmart pharmacy price check
canadian online pharmacies
cialis online
[url=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?propranolol-anxiety]propranolol anxiety[/url]
international pharmacy
tadalafil 20mg lowest price