Nasi autorzy

Jestem adwokatem od 2009 r. Członkiem Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Wcześniej, absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego – Wydziału...

Członek Szczecińskiej Izby Adwokackiej.  Ukończyłam w 2009 r. studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji...

Urszula Kuć

adwokat

Adwokat Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydziału Prawa. Odbyła aplikacje adwokacką pod Patronatem adwokata...

więcej

Tagi

adwokatura nowelizacja obrona w sprawie karnej postępowanie cywilne eksces intensywny odszkodowania zobowiązania adwokat szczecin darowizna prawo cywilne sprawa karna zabójstwo małżonkowie rozwód 148 KK alimenty Odszkodowanie szkody łowieckie kodeks karny Taktyka obrony Odpowiedzialność karna adwokata http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/34577/007.pdf postępowanie egzekucyjne prawo ochrony konkurencji i konsumenta prawo karne uniewinnienie adwokata egzekucja prezes UOKiK pomocnictwo doręczenie zastępcze kontrola administracyjna kodeks postępowania karnego rozdzielność majątkowa klauzule abuzywne adow przymusowy ustrój majątkowy domniemanie dotarcia do rąk adresata niedozwolone postanowienia umowne odpowiedzialność odszkodowawcza umowa zawarta na odległość przywrócenie terminu konsument refundacja leków umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa przesyłki w postępowaniu cywilnym przedsiębiorca odpowiedzialność lekarzy prawo odstąpienia dorosły domownik zarząd majątkiem wspólnym małżonków NFZ prawa konsumenta macocha małżeństwo umowa z NFZ obrona konieczna pasierb pozbawienie zarządu Szczecin: brutalne aresztowanie za nagrywanie policjantów ojczym gwarancja areszt szczecin spółka cywilna świadczenia alimentacyjne tumielewicz rękojmia adwokat Krzysztof Tumielewicz wykroczenie wady rzeczy sprzedanej oszustwo wystąpienie ze spółki cywilnej stłuczka kancelaria umowa sprzedaży adwokat Krzysztof Tumieleiwcz odpowiedzialność wspólników parking uprawnienia kupującego roszczenia matki dziecka pozamałżeńskiego prawo pracy art. 86 kodeksu wykroczeń reklamacja dziecko spoza małżeństwa postępowanie mediacyjne odwołanie darowizny skazanie be rozprawy odwołanie od wypowiedzenia mediacja 23a kpk rażąca niewdzięczność konsensualne zakończenie procesu karnego władza rodzicielska odpowiedzialność solidarna podział majątku wniosek o skazanie a nieumyślne spowodowanie śmierci pozbawienie władzy rodzicielskiej Przepadek użytkowanie zwykłe potrzeby rodziny konfiskata wysokie odszkodowanie ograniczone prawo rzeczowe postępowanie karne zabezpieczenie alimentów tymczasowy areszt prawo rzeczowe procedura karna wniosek o udzielenie zabezpieczenia nieumyślne spowodowanie śmierci konkubinat zmiany w KPK zgłoszenie darowizny areszt rozliczenie konkubinatu odpowiedzialność zwolnienie z podatku 155 KK rozliczenia majątkowe po ustaniu konkubinatu majątek wspólny podatki bezpodstawne wzbogacenie zasady odpowiedzialności tymczasowe aresztowanie zadośćuczynienie ochrona własności wyrok zaoczny środki zapobiegawcze ubezpieczenie OC renta sprzeciw od wyroku zaocznego zażalenie na tymczasowe aresztowanie postępowanie nakazowe kodeks cywilny niestawiennictwo na pierwszej rozprawie uniewinnienie postępowanie upominawcze wysokość renty rygor natychmiastowej wykonalności kodeks karny skarbowy nakaz zapłaty skarga na czynności komornika

Wyrok zaoczny

autor Agnieszka Gziut, 31 marca 2017

Przesłanki wydania wyroku zaocznego:

Sąd wydaje wyrok zaoczny w sytuacji gdy:

  1. Pozwany nie stawił się na rozprawę – chodzi o pierwszą rozprawę, obecność na pierwszym terminie i wzięcie udziały w rozprawie uniemożliwia wydanie wyroku zaocznego, choćby pozwany nie stawił się na kolejne rozprawy;
  2. Pomimo stawiennictwa pozwany nie bierze udziału w rozprawie – chodzi o sytuację, w której pozwany np. odmawia wyjaśnień, nie chce ustosunkować się do żądania powoda.

 

Czym jest wyrok zaoczny?

Wyrok zaoczny jest wydany w oparciu o założenie, że prawdziwe są twierdzenia powoda o okolicznościach faktycznych przytoczonych w pozwie lub w pismach procesowych doręczonych pozwanemu, chyba, że budzą one uzasadnione wątpliwości albo zostały przytoczone w celu obejścia prawa.

W praktyce wyroki zaoczne często zapadają w sprawach, w których pozwanemu doręczono wezwanie na rozprawę w trybie art. 139 § 1 k.p.c., tzw. doręczenie przez awizo. Datą doręczenia takiego pisma jest albo data odebrania pisma przez adresata w terminie oznaczonym w pierwszym lub drugim awizo bądź data, w której upłynął termin do odbioru pisma z poczty po drugiej awizacji. W tym drugim przypadku, jeżeli adresat nie zgłosił się po przesyłkę przyjmuje się tzw. fikcję, że pismo uznaje się za doręczone.

Sprzeciw od wyroku zaocznego

Pozwany, przeciwko któremu zapadł wyrok zaoczny może w terminie 2 tygodni wnieść sprzeciw od wyroku zaocznego. Termin ten liczy się od dnia doręczenia wyroku.

Sprzeciw jest środkiem, który nie przenosi sprawy do sądu odwoławczego. Rozpoznaje go zatem ten sąd, który wydał wyrok zaoczny. W sprzeciwie wskazujemy zarzuty przeciwko żądaniu pozwu, przytacza się fakty i dowodu na uzasadnienie swoich twierdzeń a także wskazuje się zakres zaskarżenia, a więc czy zaskarżamy wyrok w całości czy też w części. W sprzeciwie podnosi się także zarzuty formalne, które należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy, tj. zarzut niewłaściwości miejscowej, zarzut nieprawidłowego określenia wartości przedmiotu sporu, zarzut zapisu na sąd polubowny.

W sprzeciwie pozwany może wytoczyć powództwo wzajemne określone w art. 204 § 1 k.p.c. a także zgłosić zarzut potrącenia.

Po stwierdzeniu, że sprzeciw został złożony w terminie, nie jest dotknięty brakami lub zostały one usunięte, a ponadto został opłacony, przewodniczący powinien zarządzić doręczenie sprzeciwu powodowi i wyznaczyć termin rozprawy.

Skuteczne wniesienie sprzeciwu nie pozbawia mocy zaskarżonego wyroku, co oznacza, że w zakrecie w jakim został zaopatrzony w rygor natychmiastowej wykonalności może być wykonany. Wyrok zaoczny trai moc dopiero wówczas, gdy zostanie uchylony.

Zawieszenie rygoru natychmiastowej wykonalności

Aby uniknąć wykonania wyroku zaocznego do czasu jego ewentualnego uchylenia można złożyć również wniosek o zawieszenie rygoru natychmiastowej wykonalności nadanego temu wyrokowi.

Jeżeli pozwany wykaże, że wyrok został wydany z naruszeniem przepisów o dopuszczalności wydania wyroku zaocznego albo uprawdopodobni, że jego niestawiennictwo na wyznaczonym terminie rozprawy było niezawinione a przedstawione w sprzeciwie okoliczności wywołują wątpliwości co do zasadności wyroku zaocznego a nadto przedstawione w sprzeciwie zarzuty oraz wskazane dowody wywołują wątpliwości co do podstawy faktycznej, na której oparty był wyrok zaoczny – wówczas Sąd ma obowiązek zawiesić rygor natychmiastowej wykonalności.

Komentarze (24):

IScwhb1MWz
5 kwietnia 2017, 15:53 | odpowiedz

This company made the coteo-peraind machines, starting with the electronic ping pong game, called Pong. The last breath to the arcade video games was offered by the appearance of 2 player fighting games like Street Fighter II, Mortal Kombatcedil, Lethal Ire , King of wrestlers etc in the early 90s.

IScwhb1MWz
5 kwietnia 2017, 15:53 | odpowiedz

This company made the coteo-peraind machines, starting with the electronic ping pong game, called Pong. The last breath to the arcade video games was offered by the appearance of 2 player fighting games like Street Fighter II, Mortal Kombatcedil, Lethal Ire , King of wrestlers etc in the early 90s.

Yzi65K0tCxt
8 kwietnia 2017, 23:07 | odpowiedz

How could any of this be better stated? It codunl't. http://bbvcnlgpnh.com [url=http://sfdovuheyni.com]sfdovuheyni[/url] [link=http://erewrgz.com]erewrgz[/link]

uQMC6iJLO
9 kwietnia 2017, 07:11 | odpowiedz

You have the monopoly on useful inamaoftion-rren't monopolies illegal? ;)

SeUfjUxAKLfJp
7 lipca 2017, 15:09 | odpowiedz

J1Aocq http://www.LnAJ7K8QSpkiStk3sLL0hQP6MO2wQ8gO.com

715854
31 lipca 2017, 19:52 | odpowiedz

toplj68f3t
male enhancement pill
male enhancement pills
<a href="http://bestmalesenhancementpills.com"> natural male enhancement</a>
<a href="http://bestmalesenhancementpills.com"> king size male enhancement</a>
male enhancement pills at walmart

683466
1 sierpnia 2017, 00:06 | odpowiedz

topli03f0a
male enhancement supplements
male enhancement pictures
<a href="http://bestmalesenhancementpills.com"> extenze male enhancement</a>
http://bestmalesenhancementpills.com-male enhancement
male enhancement pills over the counter

423361
2 sierpnia 2017, 17:45 | odpowiedz

what causes snoring and how to stop it sleep apnea supplies
sleep apnea symptoms in men - http://colegiochino.es/forum/index.php?topic=120831.msg191535#msg191535
snoring at night - http://almalaz.org/showthread.php?p=402929&posted=1#post402929
http://www.romavisibile.it/forum/showthread.php?p=672736#post672736
http://foro.juegosderol.com.mx/viewtopic.php?f=10&t=474
http://devchata.info/viewtopic.php?f=37&t=165938
http://behindthescores.com/viewtopic.php?f=27&t=388033
http://forums.syndicateroleplay.com/index.php?topic=83836.new#new

device for snoring - http://mera-luna-forum.de/viewtopic.php?f=13&t=720547&p=993366#p993366
snoring surgery cost - http://nyxx.nh3c.com/forum.php?mod=viewthread&tid=10802713&extra=

988114
11 sierpnia 2017, 05:39 | odpowiedz

Ordering Original Xiaomi Mi Robot Vacuum 343.88$, sku#194022501 - Robot Vacuum
sku0712ck.
http://www.nuevofca.com.ar/foro/viewtopic.php?f=14&t=27737
http://ink-larp.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=37605
http://ink-larp.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=37606
http://ink-larp.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=37607
http://borssat.com/showthread.php?p=186375#post186375

[url=http://www.nuevofca.com.ar/foro/viewtopic.php?f=14&t=27737]Ordering Original Xiaomi Mi Robot Vacuum 343.88$, sku#194022501 - Robot Vacuum[/url]
http://nisabt.pw/buy_vigora_pills.html
Buying Original Xiaomi Mi Robot Vacuum 343.88$, sku#194022501 - Robot Vacuum

377858
7 września 2017, 02:03 | odpowiedz

cialis parody youtube

buy cialis online

cialis ataque cardiaco

[url=http://cialisxrm.com/]cialis coupon[/url]

762229
7 września 2017, 09:23 | odpowiedz

payday loans las vegas legitimate payday loans online no credit check <a href="http://paydayloans2017.com"> best payday loans</a> [url=http://paydayloans2017.com]what is a payday loan[/url] first payday loans

517169
13 września 2017, 10:59 | odpowiedz

payday loans az payday loans online no credit check <a href="http://paydayloans2017.com"> payday loans with no bank account</a> [url=http://paydayloans2017.com]online payday loans no credit check[/url] payday loan lenders

139168
13 września 2017, 10:59 | odpowiedz

payday loans az payday loans online no credit check <a href="http://paydayloans2017.com"> payday loans with no bank account</a> [url=http://paydayloans2017.com]online payday loans no credit check[/url] payday loan lenders

799943
13 września 2017, 10:59 | odpowiedz

payday loans az payday loans online no credit check <a href="http://paydayloans2017.com"> payday loans with no bank account</a> [url=http://paydayloans2017.com]online payday loans no credit check[/url] payday loan lenders

716676
13 września 2017, 10:59 | odpowiedz

payday loans az payday loans online no credit check <a href="http://paydayloans2017.com"> payday loans with no bank account</a> [url=http://paydayloans2017.com]online payday loans no credit check[/url] payday loan lenders

342355
13 września 2017, 10:59 | odpowiedz

payday loans az payday loans online no credit check <a href="http://paydayloans2017.com"> payday loans with no bank account</a> [url=http://paydayloans2017.com]online payday loans no credit check[/url] payday loan lenders

747214
13 września 2017, 10:59 | odpowiedz

payday loans az payday loans online no credit check <a href="http://paydayloans2017.com"> payday loans with no bank account</a> [url=http://paydayloans2017.com]online payday loans no credit check[/url] payday loan lenders

557586
13 września 2017, 10:59 | odpowiedz

payday loans az payday loans online no credit check <a href="http://paydayloans2017.com"> payday loans with no bank account</a> [url=http://paydayloans2017.com]online payday loans no credit check[/url] payday loan lenders

424677
13 września 2017, 10:59 | odpowiedz

payday loans az payday loans online no credit check <a href="http://paydayloans2017.com"> payday loans with no bank account</a> [url=http://paydayloans2017.com]online payday loans no credit check[/url] payday loan lenders

773478
20 września 2017, 08:54 | odpowiedz

canadian drugs without prescription
http://canadianpharmacyrxbsl.com/
pharmacies in canada
[url=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?viagra-from-canada]viagra from canada[/url]
no prescription pharmacy
canada pharmacy online

574613
21 września 2017, 12:44 | odpowiedz

drugs for sale
canadian pharmacy
mail order pharmacy
[url=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?prednisone-taper]prednisone taper[/url]
best canadian prescription prices
sildenafil 20 mg tablet reviews

355148
21 września 2017, 20:53 | odpowiedz

global pharmacy canada
canadian pharmacies shipping to usa
drugs online
[url=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?metoprolol-xl]metoprolol xl[/url]
canadian pharmacy reviews
what is fluconazole used for

118534
22 września 2017, 02:34 | odpowiedz

online canadian pharcharmy
canadian online pharmacies
prescription drug
[url=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?zoloft-25-mg-side-effects-first-week]zoloft 25 mg side effects first week[/url]
canadapharmacy
metformin dose

271446
22 września 2017, 11:10 | odpowiedz

canadian pharmacies top best
canadian pharmacy
buy online prescription drugs
[url=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?ciprofloxacine-500-mg]ciprofloxacine 500 mg[/url]
most reliable canadian pharmacies
furosemida para que sirve